Recommend

   ห่างหายจากการอัพบล็อกไปนาน ก็เลยคิดไม่ออกว่า จะอัพอะไรดี สุดท้ายงัดกรุเก่าๆเอามารีเมคใหม่ นั่นก็คือภาษาเกาหลี นั่นเองงงงง

ก่อนอื่นต้องนั่งจำพยัญชนะ+สระก่อน 

เทคนิคของบทนี้ก็คือ เขียนบ่อยๆ หรือที่คนปกติเค้าเรียกกันว่า 'คัด' น่ะ เพราะการคัดจะเป็นสิ่งที่ช่วยในการจำได้เป็นอย่างมาก เราจำได้ก็พราะเขียนบ่อยๆเนี่ยแหละ

                         พยัญชนะเดี่ยว

พยัญชนะ                       เสียง                      ชื่อ  

    ㄱ                             ค / ก                      기역 *

    ㄴ                               น                          니은

    ㄷ                             ท / ด                      디귿 *

    ㄹ                                ร                          리을 

    ㅁ                                ม                         미음

    ㅂ                             พ / บ                      비읍 *

    ㅅ                             ซ / ช                      시옷 **

    ㅇ                             อ / ง                       이응 **

    ㅈ                             ช / จ                       지읒 *

    ㅊ                               ช                          치읓

    ㅋ                               ค                          키읔

    ㅌ                               ท                          티읕

    ㅍ                               พ                          피읖

    ㅎ                               ฮ                           히읗

 

 หมายเหตุ*

* ที่มีแถบสีส้ม  = จะเห็นว่ามีเสียงของพยัญชนะอยู่สองเสียงซึ่งมีหลักการออกเสียง ดังนี้

      เมื่อ ㄱ เป็นพยัญชนะตัวแรกของพยางค์แรกจะออกเสียงเป็น ' ค ' เช่น 가방 - คา บัง

         แต่ถ้าเป็นพยัญชนะตัวแรกของพยางค์หลังหรือเป็นตัวสะกด จะออกเสียงเป็น ' ก ' เช่น 극기 - แท กึก กี

      เมื่อ ㄷ เป็นพยัญชนะตัวแรกของพยางค์แรกจะออกเสียงเป็น ' ท ' เช่น 방 - ทา บัง

          แต่ถ้าเป็นพยัญชนะตัวแรกของพยางค์หลังหรือเป็นตัวสะกด จะออกเสียงเป็น ' ด ' เช่น - พา ดา

      เมื่อ ㄷ เป็นพยัญชนะตัวแรกของพยางค์แรกจะออกเสียงเป็น ' พ เช่น 바람 - พา รัม

         แต่ถ้าเป็นพยัญชนะตัวแรกของพยางค์หลังหรือเป็นตัวสะกด จะออกเสียงเป็น ' บ ' เช่น 비빔밥 - พี บิม บับ

      เมื่อ ㄷ เป็นพยัญชนะตัวแรกของพยางค์แรกจะออกเสียงเป็น ' ช '  เช่น 일 - เช อิล

         แต่ถ้าเป็นพยัญชนะตัวแรกของพยางค์หลังหรือเป็นตัวสะกด จะออกเสียงเป็น ' จ ' เช่น - พา จี 

* ที่มีแถบสีแดง  =  พยัญชนะที่เน้นแดงไว้ เพราะว่ามีกฏที่แตกต่างจากพยัญชนะตัวอื่น

    ㅅ / ㅆ  เมื่อ ㅅ / ㅆ เจอกับสระ ㅣ( อี ) จะออกเสียง ' ช ' เช่น 간 - ชี กัน

                เมื่อ ㅅ / ㅆ ประสมกับสระที่นอกจาก ㅣ( อี ) จะออกเสียง ' ซ ' เช่น 주 - โซ จู

                แต่ถ้า ㅅ / ㅆ เป็นตัวสะกดหรือประสมกับสระที่นอกจากㅣ( อี ) จะออกเสียง ' ด ' เช่น 다 - อิด ดา

      เมื่อ ㅇ เป็นพยัญชนะตัวแรกของพยางค์แรกจะไม่มีเสียง ใช้เสียงสระไปเลย เช่น 름- อี รึม

         แต่ถ้าเป็นพยัญชนะตัวแรกของพยางค์หลัง จะเอาเสียงของตัวสะกดของตัวหน้ามาเป็นเสียงของพยัญชนะตัวแรก เช่น 람이 - พา รา มี  แต่ะถ้าเป็นตัวสะกด ก็จะออกเสียง ' ง ' เช่น - ซา รัง

                             พยัญชนะซ้อน

พยัญชนะ                       เสียง                       ชื่อ                  

    ㄲ                                 ก                         쌍기역

    ㄸ                                 ต                         쌍디귿

    ㅃ                                 ป                         쌍비읍

    ㅆ                                 ซ                         쌍시옷

    ㅉ                                 จ                         쌍지읒 

 

               สระเดี่ยว

สระ                               เสียง

ㅏ                                  อา

ㅑ                                  ยา

ㅓ                                  ออ

ㅕ                                  ยอ

ㅗ                                  โอ

ㅛ                                  โย

ㅜ                                   อู

ㅠ                                   ยู

ㅡ                                  อือ

ㅣ                                   อี

 

                  สระผสม

สระประสม                      เสียง

     ㅐ                              แอ

     ㅒ                              แย

     ㅔ                              เอ

     ㅖ                              เย

     ㅚ                              เว

     ㅟ                               วี

     ㅢ                              อึย 

     ㅘ                              วา

     ㅝ                              วอ

     ㅙ                              แว

     ㅞ                              เว

 

กฏการใช้สระ 의

- จะออกเสียง เอ เมื่อใช้แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น 너의 - นอ เอ

- จะออกเสียง อึย เมื่ออยู่ในพยางค์แรกของคำและไม่มีพยัญชนะต้นนำหน้า เช่น 의자 - อึย จา

- จะออกเสียง อี เมื่อไม่ได้วางอยู่ในพยางค์แรก หรือวางในพยางค์แรกแต่มีพยัญชนะต้นนำหน้า เช่น 희곡 - ฮี กก

 

HOW TO : เขียนเกาหลี

แบบที่1    ㅅ  +  ㅏ  = 

แบบที่2    ㅅ  +    ㄴ  = 

แบบที่3    ㅅ  +  ㅗ  = 

แบบที่4    ㅅ  +    ㄴ  = 

แบบที่5    ㅈ  +    +  ㅣ  = 

แบบที่6    ㄷ  +    +  l  +    = 

 

 

บทที่1 จบลงแค่นี้น่ะค่ะ เจอกันบทหน้าค่ะ  by 예인