Recommend

   ห่างหายจากการอัพบล็อกไปนาน ก็เลยคิดไม่ออกว่า จะอัพอะไรดี สุดท้ายงัดกรุเก่าๆเอามารีเมคใหม่ นั่นก็คือภาษาเกาหลี นั่นเองงงงง

ก่อนอื่นต้องนั่งจำพยัญชนะ+สระก่อน 

เทคนิคของบทนี้ก็คือ เขียนบ่อยๆ หรือที่คนปกติเค้าเรียกกันว่า 'คัด' น่ะ เพราะการคัดจะเป็นสิ่งที่ช่วยในการจำได้เป็นอย่างมาก เราจำได้ก็พราะเขียนบ่อยๆเนี่ยแหละ

                         พยัญชนะเดี่ยว

พยัญชนะ                       เสียง                      ชื่อ  

    ㄱ                             ค / ก                      기역 *

    ㄴ                               น                          니은

    ㄷ                             ท / ด                      디귿 *

    ㄹ                                ร                          리을 

    ㅁ                                ม                         미음

    ㅂ                             พ / บ                      비읍 *

    ㅅ                             ซ / ช                      시옷 **

    ㅇ                             อ / ง                       이응 **

    ㅈ                             ช / จ                       지읒 *

    ㅊ                               ช                          치읓

    ㅋ                               ค                          키읔

    ㅌ                               ท                          티읕

    ㅍ                               พ                          피읖

    ㅎ                               ฮ                           히읗

 

 หมายเหตุ*

* ที่มีแถบสีส้ม  = จะเห็นว่ามีเสียงของพยัญชนะอยู่สองเสียงซึ่งมีหลักการออกเสียง ดังนี้

      เมื่อ ㄱ เป็นพยัญชนะตัวแรกของพยางค์แรกจะออกเสียงเป็น ' ค ' เช่น 가방 - คา บัง

         แต่ถ้าเป็นพยัญชนะตัวแรกของพยางค์หลังหรือเป็นตัวสะกด จะออกเสียงเป็น ' ก ' เช่น 극기 - แท กึก กี

      เมื่อ ㄷ เป็นพยัญชนะตัวแรกของพยางค์แรกจะออกเสียงเป็น ' ท ' เช่น 방 - ทา บัง

          แต่ถ้าเป็นพยัญชนะตัวแรกของพยางค์หลังหรือเป็นตัวสะกด จะออกเสียงเป็น ' ด ' เช่น - พา ดา

      เมื่อ ㄷ เป็นพยัญชนะตัวแรกของพยางค์แรกจะออกเสียงเป็น ' พ เช่น 바람 - พา รัม

         แต่ถ้าเป็นพยัญชนะตัวแรกของพยางค์หลังหรือเป็นตัวสะกด จะออกเสียงเป็น ' บ ' เช่น 비빔밥 - พี บิม บับ

      เมื่อ ㄷ เป็นพยัญชนะตัวแรกของพยางค์แรกจะออกเสียงเป็น ' ช '  เช่น 일 - เช อิล

         แต่ถ้าเป็นพยัญชนะตัวแรกของพยางค์หลังหรือเป็นตัวสะกด จะออกเสียงเป็น ' จ ' เช่น - พา จี 

* ที่มีแถบสีแดง  =  พยัญชนะที่เน้นแดงไว้ เพราะว่ามีกฏที่แตกต่างจากพยัญชนะตัวอื่น

    ㅅ / ㅆ  เมื่อ ㅅ / ㅆ เจอกับสระ ㅣ( อี ) จะออกเสียง ' ช ' เช่น 간 - ชี กัน

                เมื่อ ㅅ / ㅆ ประสมกับสระที่นอกจาก ㅣ( อี ) จะออกเสียง ' ซ ' เช่น 주 - โซ จู

                แต่ถ้า ㅅ / ㅆ เป็นตัวสะกดหรือประสมกับสระที่นอกจากㅣ( อี ) จะออกเสียง ' ด ' เช่น 다 - อิด ดา

      เมื่อ ㅇ เป็นพยัญชนะตัวแรกของพยางค์แรกจะไม่มีเสียง ใช้เสียงสระไปเลย เช่น 름- อี รึม

         แต่ถ้าเป็นพยัญชนะตัวแรกของพยางค์หลัง จะเอาเสียงของตัวสะกดของตัวหน้ามาเป็นเสียงของพยัญชนะตัวแรก เช่น 람이 - พา รา มี  แต่ะถ้าเป็นตัวสะกด ก็จะออกเสียง ' ง ' เช่น - ซา รัง

                             พยัญชนะซ้อน

พยัญชนะ                       เสียง                       ชื่อ                  

    ㄲ                                 ก                         쌍기역

    ㄸ                                 ต                         쌍디귿

    ㅃ                                 ป                         쌍비읍

    ㅆ                                 ซ                         쌍시옷

    ㅉ                                 จ                         쌍지읒 

 

               สระเดี่ยว

สระ                               เสียง

ㅏ                                  อา

ㅑ                                  ยา

ㅓ                                  ออ

ㅕ                                  ยอ

ㅗ                                  โอ

ㅛ                                  โย

ㅜ                                   อู

ㅠ                                   ยู

ㅡ                                  อือ

ㅣ                                   อี

 

                  สระผสม

สระประสม                      เสียง

     ㅐ                              แอ

     ㅒ                              แย

     ㅔ                              เอ

     ㅖ                              เย

     ㅚ                              เว

     ㅟ                               วี

     ㅢ                              อึย 

     ㅘ                              วา

     ㅝ                              วอ

     ㅙ                              แว

     ㅞ                              เว

 

กฏการใช้สระ 의

- จะออกเสียง เอ เมื่อใช้แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น 너의 - นอ เอ

- จะออกเสียง อึย เมื่ออยู่ในพยางค์แรกของคำและไม่มีพยัญชนะต้นนำหน้า เช่น 의자 - อึย จา

- จะออกเสียง อี เมื่อไม่ได้วางอยู่ในพยางค์แรก หรือวางในพยางค์แรกแต่มีพยัญชนะต้นนำหน้า เช่น 희곡 - ฮี กก

 

HOW TO : เขียนเกาหลี

แบบที่1    ㅅ  +  ㅏ  = 

แบบที่2    ㅅ  +    ㄴ  = 

แบบที่3    ㅅ  +  ㅗ  = 

แบบที่4    ㅅ  +    ㄴ  = 

แบบที่5    ㅈ  +    +  ㅣ  = 

แบบที่6    ㄷ  +    +  l  +    = 

 

 

บทที่1 จบลงแค่นี้น่ะค่ะ เจอกันบทหน้าค่ะ  by 예인

Comment

Comment:

Tweet

You have to create Comparison Essay "perfectwritings.com" but you have no idea how to conduct this? Contact the most trustable organization online.

#18 By Analysis Essay (31.184.238.73) on 2013-09-22 06:20

To accomplish such article supposes to be not very easy though you cope with this. When any single writer is as good as you are, people would ne'er have got any problems with the essay service supreme-essay.com.

#17 By want to buy a paper (31.184.238.73) on 2013-09-19 15:37

Don’t know which agency to pick to obtain assistance from? Go over StandoutEssay testimonials (best-essay-sites.com), and come to a right decision.

#16 By StandoutEssay.com rewiew (103.7.57.18|46.161.41.16) on 2013-04-10 11:14

Are you seeking for professional CV writing services? Still ignorant of which company to choose for buying resume? Check out Resumes Leader company. Here you can find resume writing samples or buy CV from highly qualified resume writers.

#15 By write a resume (103.7.57.18|46.161.41.16) on 2013-04-10 11:14

Don’t have the faintest idea which organization to pick to obtain assistance from? Glance over EssaysWriters testimonials (best-essay-sites.com), and arrive at a judicious decision.

#14 By home page (103.7.57.18|46.161.41.16) on 2013-04-10 11:13

If you try to find locality where you can get resume service here is very downright place for you about this good post, which keep examples and gives an excuse to learn how make great CV resumes . But this site is more arresting, and more operative.

#13 By this Web site (103.7.57.18|46.161.41.16) on 2013-04-06 09:54

If you have no idea which company to choose for buying resume and require professional resume writers review, check out Prime Resume agency prime-resume.com. You can glance over CV sample or buy resume from best resume writers.

#12 By Check this link (103.7.57.18|46.161.41.16) on 2013-03-28 17:49

I do guess that that’s contingent to go to this site, just because here only we would notice the good thought close to this topic. So, the dissertation service can utilize it for format thesis finishing.

#11 By thesis (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-05-20 11:34

Thanks for the article. I read the above post.

#10 By Chicgraphic on 2012-03-30 18:13

The research like this topic excepted as superior I’m going to buy essays but some people can to buy research papers.

#9 By buy term papers (193.41.187.155) on 2011-11-30 08:38

That’s hard a bit to write the best custom essays referring to this good topic! Opt for the very good essay writing service to reach an academic benefit and buy custom essay papers here!

#8 By custom essays (193.105.210.41) on 2011-11-21 07:34

We do recognize that this is easier to purchase the best dissertation and buy dissertation just about this topic, than to make by personal efforts.

#7 By dissertation writing (91.212.226.143) on 2011-11-21 06:02

You can submit your articles manually, nevertheless, that is time consuming. You can optimize your site if utilize the seo services firm.

#6 By seo services firm (193.105.210.41) on 2011-11-19 06:31

You performed a great essay to support inexperienced students with their term papers writing assignments, I guess. Even the assignment writing service won’t have a chanse to make such good expository essay.

#5 By term papers (193.105.210.41) on 2011-11-14 08:52

Various people in all countries get the <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/personal-loans">personal loans</a> from various creditors, just because that's comfortable and fast.

#4 By PerkinsLelia18 (91.212.226.143) on 2011-11-08 05:55

เป็นกำลังใจให้ค่ะ Hot!

#3 By Nueng on 2009-10-25 19:35

sad smile ผมอ่านออก แปลไม่ออกอ่า...
ได้แต่ญี่ปุ่น
韓国語は読めるが意味が分からないが、
日本語は読めて意味が分かるんだ。confused smile
...บล็อกนี้เราเคยมาเม้นท์ใช่ป่ะ sad smile

ดองไว้นาน ลืมไปหมดล่ะว่าเคยแอด Fav ใครมั่ง sad smile

#2 By osamu on 2009-10-06 06:55

เข้าใจง่ายกว่าอันเก่าเยอะเลยค่ะ

เจอกันบทหน้า อย่าให้รอนานนักนะคะ

ขอบคุณค่ะ... ^^

#1 By (125.25.115.59) on 2009-03-12 09:26